انتخاب یزد به عنوان رئیس کارگروه بین‌الملل و دیپلماسی شهری کمیته مدیران ارتباطات کلانشهرها

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شهر میراث جهانی یزد به عنوان رئیس کارگروه بین‌الملل و دیپلماسی شهری کمیته مدیران ارتباطات و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتخاب شد.

شهرداری شهر میراث جهانی یزد در بیست و نهمین نشست کمیته مدیران ارتباطات و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که با حضور مدیران ارتباطات شهرداری‌های ۲۰ کلانشهر کشور برگزار شد، با اکثریت آرای مدیران حاضر در این نشست به عنوان رئیس کارگروه بین‌الملل و دیپلماسی شهری کمیته مدیران ارتباطات و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتخاب شد.

علاوه بر یزد که به عنوان رئیس کارگروه انتخاب شد، مدیران ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری‌های کرج، مشهد، اصفهان، کرمان، قزوین و بندرعباس هم عضو کارگروه بین‌الملل و دیپلماسی شهری کمیته مدیران ارتباطات و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران هستند.

سلطانی همچنین در این نشست به عنوان عضو کارگروه راهبردی و توسعه کمیته مدیران ارتباطات و امور بین‌الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتخاب شد.

در این نشست «محمدخانی» رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران به عنوان رئیس کمیته مدیران ارتباطات و امور بین‌الملل مجمع کلانشهرهای ایران انتخاب شد.

همچنین در این مجمع، روسا و اعضای کارگروه‌های دیگر این کمیته شامل کارگروه‌های رسانه، شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا، تبلیغات و برند شهری و کارگروه ارتباطات مردمی و افکارسنجی نیز انتخاب شدند.

به گزارش یزدی نیوزو به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، بر همین اساس مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری ارومیه به عنوان رئیس کارگروه رسانه، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم به عنوان رئیس کارگروه راهبردی و توسعه، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اراک به عنوان رئیس کارگروه شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز به عنوان رئیس کارگروه تبلیغات و برند شهری و مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان به عنوان رئیس کارگروه ارتباطات مردمی و افکارسنجی انتخاب شدند.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..