انتشار کتاب «مباحث جاری در حسابداری» توسط انتشارات جهادانشگاهی یزد

کتاب «مباحث جاری در حسابداری براساس استانداردهای حسابداری ایران و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی حسابداری » تألیف دکتر «زهره عارف‌منش» عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه یزد و دکتر «نازنین بشیری‌منش» عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بیرجند منتشر شد.

کتاب مذکور که به منظور آشنایی دانشجویان با برخی از مباحث حسابداری با رویکرد مقایسه با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تدوین شده، از سوی انتشارات جهاددانشگاهی یزد منتشر شده است.

در این کتاب به منظور تسهیل یادگیری و افزایش کارایی در متن هر فصل، مطالب با ارائه نمونه مسائل حل شده همراه است و در پایان فصل نیز سؤالات چهارگزینه‌ای و تشریحی متناسب با مباحث هر فصل ارائه شده است.

«مهدی دهقان چالشتری» مدیر انتشارات جهاددانشگاهی یزد در این مورد اظهار کرد: کتاب «مباحث جاری در حسابداری براساس استانداردهای حسابداری ایران و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی حسابداری » براساس سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در پنج فصل تدوین شده است که در فصل اول به ویژگی‌های قراردادهای اجاره بلندمدت، مخارج اجاره‌ها و همچنین مسائل مرتبط با اجاره زمین و ساختمان و مقایسه با استاندارد بین المللی گزارشگری شماره ۱۶ پرداخته است.

وی ادامه داد: فصل دوم مربوط به حسابداری قراردادهای پیمانکاری در شرکت‌های پیمانکاری بوده و شیوه حسابداری مخارج اجرای پیمان، تهیه صورت وضعیت پیمان و سودآوری پروژه‌های پیمان برحسب استانداردهای حسابداری ایران را مطرح و در پایان مقایسه رویکردهای استاندارد حسابداری ایران با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۵ ارائه می‌شود.

دهقان چالشتری با بیان این که در فصل سوم این کتاب به شناخت منابع مالی و دارایی‌های شرکت‌های کشاورزی، شناسایی درآمدها و هزینه‌ها و شیوه گزارشگری مالی و موارد افشا در شرکت‌های کشاورزی مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران پرداخته شده، گفت: در فصل چهارم الگوهای حسابداری تورمی، آشنایی با اقلام پولی و غیر پولی و نحوه تهیه صورت‌های مالی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی سطح قیمت‌ها مطرح و علاوه بر این نحوه تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر ارزش‌های جاری همگن شده و در پایان نیز استاندارد بین المللی شماره ۲۹ ارائه شده است.

مدیر انتشارات جهاددانشگاهی یزد از اشاره کتاب در فصل پایانی به روش‌های پرداخت بین‌المللی و نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی در معاملات بین‌المللی، اعتبارات اسنادی و انواع و روش حسابداری آن‌ها خبر داد.

گفتنی است، این کتاب می‌تواند راهنمای مناسبی برای دانشجویان حسابداری به منظور آشنایی و شناخت کامل با مباحث جاری حسابداری براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری ایران باشد.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..