نام ۵۸۰ نوزاد یزدی مزین به فاطمه و زهرا

مدیر کل ثبت احوال استان یزد: در سال جاری نام ۵۸۰ نوزاد یزدی مزین به فاطمه و زهرا شده است.

مکرمی گفت: در ده ماهه سال ۱۴۰۰، ۳۸۲ نوزاد فاطمه و ۱۹۸ نوزاد زهرا نامگذاری شده اند.

وی افزود: در ده سال گذشته نیز ۱۰ هزار و ۳۳ نفر فاطمه و ۴ هزار و ۹۹۹ نفر زهرا نامیده شدند.

مدیر کل ثبت احوال استان یزد فراوانی نام‌های دختران از فروردین ۱۳۹۰ تاکنون را به ترتیب فاطمه، زهرا، زینب، نازنین زهرا، ریحانه، حلما، ثنا، یسنا، فاطمه زهرا و نرگس عنوان کرد.

مکرمی افزود: فراوانی نام پسران در این بازه زمانی نیز به ترتیب، امیر علی، ابوالفضل، امیر حسین، علی، حسین، امیر عباس، محمد طاها، محمد، امیر محمد و علیرضا است.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..