رئیس مرکز بهداشت یزد:

طرح ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در یزد اجرا می شود

رئیس مرکز بهداشت شهرستان یزد گفت: ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال کودکان مهاجران خارجی و ساکنان در محل تجمع عمده مهاجران خارجی در یزد آغاز شد.

علی اکبر موسوی  اظهار داشت: طرح ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال برای تمام کودکان زیر پنج سال مهاجران خارجی و خانوارهایی که در محل تجمع عمده مهاجران خارجی سکونت دارند، آغاز شد.

وی افزود: طرح ایمن سازی فلج اطفال در دونوبت اجرا می شود که زمان اجرای نوبت اول، ۲۵ تا ۲۸ دی ماه و زمان اجرای نوبت دوم، ۳۰ بهمن ماه لغایت سوم اسفند ماه است.

رئیس مرکز بهداشت یزد ا دامه داد: این طرح در تمام مراکز و پایگاه های سلامت شهرستان یزد انجام می شود.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..