پویش مهربانی در کلینیک تأمین اجتماعی بافق

معاون درمان تأمین اجتماعی یزد: طرح پویش مهربانی به صورت ابتکاری از سازمان تأمین اجتماعی یزد، در کلینیک تأمین اجتماعی بافق برگزار شد.

به گزارش یزدی نیوز، خلیل ارجمندزاده گفت: هدف از اجرای طرح پویش مهربانی، انتقال خدمات تشخیصی و پزشکی به شهرستان‌های مختلف استان است.

وی افزود: متخصصین مختلف از جمله اطفال، داخلی، جراحی، رادیولوژی، زنان و سایر رشته‌ها در این طرح حضور دارند.

ارجمندزاده خاطرنشان کرد: طرح پویش مهربانی در حال حاضر فقط در شهرستان‌های ابرکوه و بافق، اجرا شده است.

معاون درمان تأمین اجتماعی یزد بیان داشت: این طرح از امروز شروع شده و قرار است یک روز در ماه در شهرستان‌های مختلف استان، به صورت چرخشی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی انجام شود.

وی با اشاره به کمبود نیرو در بعضی تخصص‌ها مثل رادیولوژی و سونوگرافی گفت: انتظار می‌رود پزشکان شاغل در حوزه دانشگاه هم همکاری بیشتری داشته باشند تا این طرح با کیفیت و وسعت بیشتری دنبال شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..