اجرای محدودیت‌های هوشمند از اول آذرماه

معاون بهداشتی علوم پزشکی یزد، از محدود شدن ارائه خدمات عمومی به افراد واکسن گریز از اول آذرماه خبرداد.

به گزارش یزدی نیوز، دهقانی گفت: قرنطینه هوشمند از اول آذرماه با هدف کنترل وضعیت واکسیناسیون، افراد واکسینه شده و ارائه خدمات عمومی در کشور اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح در سه استان بصورت پایلوت اجرایی شده افزود: اگر نتایج این طرح رضایت بخش باشد، از ابتدای آذرماه در کشور اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح باعنوان سامانه امید است که متولی اصلی آن وزارت کشور است و با همکاری وزارت بهداشت تجمیع اطلاعات صورت می‌گیرد و افراد برای دریافت خدمات عمومی وضعیت واکسیناسیون و وضعیت بیماری کرونای آنها رصد می‌شود و در صورت بیمار بودن یا واکسینه نشدن از خدماتی مانند گرفتن بلیط و حضور در مجامع عمومی محروم می‌شوند و حتی اگر اطلاعات آنها در سامانه وزارت بهداشت نباشد هم، خدماتی به آنها داده نمی‌شود.

معاون بهداشتی علوم پزشکی یزد گفت: افرادی که دز اول واکسن را دریافت کرده اند، مشمول این محدودیت نمی‌شوند، ولی بعد از یک فاصله زمانی باید هر دو دز واکسن را دریافت کرده باشند.

دهقانی ادامه داد: قرنطینه هوشمند در مدارس در قالب سامانه نیست، ولی تحت دستورالعمل صفر هفت رصد بیماری و حضور دانش آموزان در مدارس انجام می‌شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..