دستگیری ۵ کارمند متخلف در شهرستان تفت

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت از دستگیری دو نفر از کارمندان منابع طبیعی، سه نفر ثبت اسناد و همچنین دو نفر از افراد عادی به جرم جعل اسناد دولتی و ارتشاء در این حوزه قضایی خبر داد.

«سید محمد ابراهیم اقبالی» در این رابطه بیان کرد: در طی بازرسی از منزل یکی از مجرمین و کشف تعداد بسیار زیادی سند جعلی، این افراد به جرم جعل در اسناد اراضی روستایی و ثبت اراضی با استفاده از اسناد مجعول و همچنین اخذ رشوه دستگیر و پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.

وی افزود: افرادی که با پرداخت رشوه در این جرم نیز شریک بودند دستگیر و بازداشت شدند.

این مقام قضایی اظهار کرد: دادستانی بدون هیچ گونه مماشاتی با فساد درحوزه منابع طبیعی و ثبت اراضی مستثنیات روستایی برخورد قاطع و قضایی خواهد کرد.

به گزارش یزدی نیوز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، اقبالی در رابطه با حفظ حقوق عامه تصریح کرد: حفظ و صیانت از بیت المال از و ظایف اصلی متولیان در این امور است و هیچ متولی حق ندارد حتی به طور سهوی کاری انجام دهد که موجب محرومیت مردم از حقوق عامه خود و تجری متخلفین شود.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..