تشخیص پیش از تولد مولکولی در مرکز ژنتیک میبد

مسئول آزمایشگاه مولکولی مرکز تحقیقات ژنتیک شهرستان میبد از آغاز تشخیص پیش از تولد مولکولی در این مرکز خبرداد.

به گزارش یزدی نیوز، امروزه با توجه به گسترش استفاده از محصولات سلولی در روند درمان، تکنیک‌های مولکولی به عنوان روشی تکمیلی و ابزاری قدرتمند به منظور تعیین هویت سلولی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.مسئول آزمایشگاه مولکولی مرکز تحقیقات ژنتیک شهرستان میبد از آغاز تشخیص پیش از تولد مولکولی در این مرکز خبرداد.

سید احمد محمدی با بیان اینکه درمرکزتحقیقات ژنتیک میبد درگذشته درآزمایشگاه سیتوژنتیک، تکنیک‌های کاریو تایپ خون، آمنیون و درآزمایشگاه مولکولی تکنیک های، پی سی آر (PCR)، کیو اف پی سی آر، (QF PCR)، پی سی آر ((PCR، ریل تایم پی سی آر (Real taimPCR) انجام می‌گرفت گفت: اخیرا دربخش مولکولی آزمایشگاه مرکز تحقیقات ژنتیک میبد تکنیک تشخیص پیش از تولد مولکولی راه اندازی شده است.

مسئول آزمایشگاه مولکولی مرکز تحقیقات ژنتیک میبد افزود: اگر درخانواده ایی فرزندی دارای مشکل ژنتیکی باشد که به علت مولکولی این مشکل ایجاد شده باشد ما دراین مرکز این توانایی را داریم که از مایع آمنیون اطراف جنین، سلول‌های آن جنین را جدا کرده، دی ان آ، آن را استخراج و تست مولکولی روی دی ا ن‌ای جنین را انجام دهیم.

محمدی گفت: بعد از انجام این آزمایش نتیجه به پزشک مشاوره ژنتیک ارجاع داده می‌شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..