ناجیان غریق یزد غرق در مشکلات ناشی از کرونا

ناجیان غریق در استان یزد معتقدند که نه تنها مسئولان پیش از کرونا نسبت به آنها کم لطف بوده‌اند که پس از شیوع کرونا و تعطیلی استخرها دیگر هیچ احوالی از آنان نگرفته‌اند.

شنا و رشته‌های مربوط به آن یکی از ورزش‌هایی است که با شیوع کرونا، به دلیل شرایط ویژه محیطی در گسترش این بیماری به طور کامل از فعالیت بازماند.

یکی از رشته‌های مربوط به ورزش شنا، نجات غریق است که فعالان آن این روزها در شرایط نابسامان اقتصادی و بیکاری مواجه هستند.

«محمدرضا محمدی‌نیا» رئیس هیات غریق نجات استان یزد اظهار می‌کند: استان یزد حدود ۸۰۰ غریق نجات دارد که ۴۰۰ نفر از آن‌ها تا قبل از شیوع کرونا به صورت دائم فعال بودند.

وی ادامه می‌دهد: عمدتاً ورزش نجات غرق به دلیل درآمد پایین و با وجود سختی کار در بسیاری از کشورهای جهان، یک ورزش دانشجویی محسوب می‌شود که البته نیازمند تخصص و مهارت است.

محمدی‌نیا با بیان این که این رشته ورزشی همواره از حمایت مسئولان محروم بوده است، عنوانمی‌کند: در جریان شیوع کرونا تنها در استان یزد حدود ۸۰۰ نجات غریق از کار بیکار شدند که نیمی از آن‌ها، تنها راه درآمدشان از این طریق تامین می‌شد اما هیچ مسئولی طی این مدت احوالی از آنها نپرسیده است.

«محمدرضا ابراهیمی» یکی از ناجیان یزدی که چهار سال در این رشته فعالیت می‎کند نیز در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: تا پیش از کرونا که شرایط بازگشایی استخرها مهیا بود نیز ناجیان با وجود فعالیت سخت در محیط گرم استخرها از شرایط بهینه از نظر مالی از سوی مسئولین برخوردار نبودند و حتی در دریافت به موقع حقوق و پرداخت بیمه نیز دچار کم لطفی مدیران بودند.

وی ادامه می‌دهد: پس از شیوع کرونا هم تمامی ناجیان از کار بیکار شدند و هیچ مسئولی نیز از آنان یاد نکرد به نحوی که برخی در پرداخت تسهیلات ارائه شده از سوی مسئولین استان نیز بازماندند.

ابراهیمی با بیان این که مسئولان متسفانه بین باشگاه و استخر در استان تبعیض قائل می‌شوند، تصریح می‌کند: در حالی استخرهای اختصاصی شنا ضدعفونی می‌شوند و با ظرفیت محدود مجاز به کار هستند که استخرهای مربوط به هیات شنا نه ضدعفونی می‌شوند و نه با همان ظرفیت محدود مجاز به کار هستند.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..