استاندار یزد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد:

ضرورت گسترش بازارهای هدف خارجی و استفاده از رایزن بازرگانی در صادرات محصولات کشاورزی

استاندار یزد با اشاره به لزوم استفاده از رایزن های بازرگانی در بسیاری از حوزه ها همچون بخش کشاورزی و به منظور افزایش صادرات این محصولات، تصریح کرد: باید از تجربیات دیگر استان ها نیز در امر صادرات هوایی محصولات کشاورزی استفاده کرده و با تمرکز بر کشورهای حوزه اوراسیا و گسترش بازارهای هدف، شاهد رشد صاد...

به گزارش یزدی نیوز دکتر طالبی در پنجاه و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به منظور بررسی مسائل مربوط به صادرات محصولات گلخانه ای استان در اتاق محل بازرگانی استان برگزار شد، با اشاره به یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست مبنی بر جذب یارانه دولتی برای صادرات محصولات گلخانه ای، گفت: در این راستا ضمن اینکه باید پیگیری های لازم جهت جذب منابع پیش بینی شده این حوزه، برای یزد که دومین استان کشور در کشت های گلخانه ای است، صورت بگیرد باید روی ارتقاء مزیت های نسبی محصولات جهت حضور فعال در بازارهای جهانی کار شود.
وی نقش دولت در صادرات محصولات کشاورزی را تسهیل صادرات و مانع زدایی از این مسیر عنوان و خاطرنشان کرد: باید در نگاه بلند مدت خود، کشت و صادرات محصولات کشاورزی به نحو اقتصادی را داشته باشیم تا بتوانیم به راحتی در بازارهای بین المللی رقابت کرده و با بهره گیری از مزیت های آن، صادرات مناسبی را داشته باشیم.
استاندار یزد در ادامه بر بهره گیری از تجربیات موجود در امر صادرات هوایی محصولات کشاورزی و تمرکز بر کشورهای حوزه اوراسیا و گسترش بازارهای هدف؛ به جای تمرکز بر چند کشور خاص، تاکید کرد.
دکتر طالبی با اشاره به لزوم استفاده رایزن های بازرگانی در بسیاری از حوزه ها از جمله در بخش کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی استان، تصریح کرد: این افراد می توانند در کشورهای هدف، اقدامات موثری در حوزه های بازاریابی و تسهیل صادرات انجام دهند، لذا لازم است در کارگروه توسعه صادرات یا در قالب های دیگر نحوه استفاده از این شرایط و اعلام آمادگی بخش خصوصی مشخص شود.
استاندار یزد ادامه داد: مصوبات جلسه باید به نوعی کاربردی و قابل ارزیابی شود تا بتوان ظرف یکی دو ماه آینده میزان پیشرفت این مصوبات و اقدامات انجام شده در این حوزه را ارزیابی کرد.
وی در انتها بر پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسه توسط سازمان های جهادکشاوری و صمت استان، دنبال کردن بحث مشوق هایی حوزه صادرات محصولات به ویژه در حوزه حمل و نقل هوایی و پیگیری اتحادیه گلخانه داران در خصوص اجرای مصوبات جلسه و انجام اقدامات جدی در حوزه ارتقا کیفی محصولات صادراتی تاکید کرد.

منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..