کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق در بخش صنایع یزد

با همکاري خوب صنايع شاهد کاهش ۱۵ درصدي مصرف برق در اين بخش بوديم.

به گزارش یزدی نیوز، مدير دفتر مديريت مصرف شرکت توزيع برق استان یزد گفت: در ايامي که با افزايش مصرف برق در استان مواجهه بوديم همکاري صنايع مختلف در مديريت مصرف بسيار موثر بود.
نگارش افزود: این همکاری موجب شد خاموشي هاي استان یزد در بخش خانگي به حداقل برسد و کمترين مشکل براي بخش توليد نيز ايجاد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر ۵۵ درصد برق استان یزد به مصرف صنايع مختلف ميرسد که البته با همکاري خوب و ارزشمند صنايع شاهد کاهش ۱۵ درصدي مصرف برق در اين بخش بوديم.
به همراه کارشناسان توزيع سري به يکي از واحد هاي صنعتي استان زديم.
واحد توليد انواع لاستيک در شهرک صنعتي .
در نگاهد اول وقتي وارد سالن هاي توليد شديم تقريبا تاريک بود چراکه از چراغ هاي موضعي استفاده شده و کار و تلاش و فعاليت در جريان بود
تغيير شيفت کاري ، حذف دستگاههاي پر مصرف ، استفاده از تجهيزات پيشرفته و به روز ، بهره گيري از نور طبيعي و بکار گيري ديزل ژنراتور در شرايط لازم از جمله اقدامات اين واحد بود.
اين اقدامات ميتواند الگويي براي ديگر واحد هاي صنعتي استان هم باشد تا به مديريت مصرف برق رسالت خود را در اين بخش به خوبي انجام دهند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..