گام های استوار استانداری یزد در راستای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری بانوان

تفاهم نامه همکاری مشترک بین استانداری یزد و خانه خلاق زی نو و مرکز نوآوری مانا در راستای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری بانوان به امضا رسید.

به گزارش یزدی نیوز، اکرم فداکار، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین استانداری یزد و خانه خلاق زی نو و مرکز نوآوری مانا، نرخ بالای بیکاری علی رغم وجود فرصت های شغلی زیاد در استان را نشان دهنده نرخ بالای بیکاری و تقاضای اشتغال در جامعه بانوان دانست و گفت: در این راستا ضروری است با همراهی و حمایت دستگاه ها و نهادهای موثر شرایطی جهت تسهیل و توسعه کسب و کارهای بانوان در استان فراهم شود.
فداکار افزود: خانه خلاق می تواند با همراهی و بهره گیری از تجارب و ظرفیت های موجود در مرکز نوآوری مانا؛ که مرکز تخصصی شتابدهی بانوان در کشور است، به توسعه کسب و کارهای بانوان در استان یزد کمک کند.
اعظم کاظمی، مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری یزد در ادامه این آیین به اهمیت آموزش و توانمندسازی بانوان اشاره و خاطرنشان کرد: ایجاد زیر ساخت ها و توسعه اکوسیستم فناوری برای بانوان امری ضروری است و ارتقای توانمندی های بانوان را به دنبال دارد.
کاظمی ادامه داد: تسهیل و مشارکت طرفین تفاهم نامه در تامین و تجهیز زیرساخت و هدایت کسب و کارهای خلاق و نوآورانه بانوان گام مرثری جهت بهبود وضعیت کسب و کارهای بانوان خواهد بود.
الهه افسریه، رئیس هیات مدیره خانه خلاق زی نو با بیان اینکه خانه های خلاق در کشور با هدف کمک به توسعه اقتصاد خلاق و کسب و کارهای خلاق ایجاد شده اند، اظهارداشت: خانه خلاق زی نو به دنبال توانمند سازی تیم ها و استارتاپ ها در حوزه صنایع خلاق، فناوری نرم و هویت ساز و ترویج و توسعه بازار صنایع خلاق است.
وی یکی از محورهای فعالیت این مجموعه را بسترسازی جهت پرورش و ورود استارتاپ های خلاق به زیست بوم نوآوری و فناوری استان بیان کرد و گفت: باتوجه به اینکه بانوان یکی از عناصر اکوسیستم فناوری هستند در تلاشیم تا بستر و فضای مناسبی برای نقش آفرینی آنان در خانه خلاق زی نو فراهم گردد.
حکیمه فریزاده، مدیر مرکز نوآوری مانا نیز در ادامه با بیان اینکه این مرکز اولین مرکز نوآوری متمرکز بر توسعه فعالیت بانوان است، اظهارداشت: فاصله زیاد بین نرخ درصد حوزه بانوان در اکوسیستم نواوری فناوری کشور و نرخ بانوان فارغ التحصیل دانشگاهی ما را بر آن داشت تا مطالعاتی برای ایجاد محیطی جهت افزایش مشارکت بانوان انجام دهیم و با همین ایده مرکز نواوری مانا ایجاد شد.
وی ادامه داد: امیدوارم امضای این تفاهم نامه نقطه شروع خوبی برای دو مجموعه زی نو و مانا باشد.
شایان ذکر است که استانداردسازی و ارتقاء مستمر کیفیت تولیدات بانوان، فراهم سازی بستری مناسب برای فعالیت بانوان خلاق و نوآور و ارتقاء توانمندی های تولید، توسعه بازارهای داخلی و بین المللی محصولات و خدمات بانوان با رویکرد افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات از جمله اهداف این تفاهم نامه است.
ساماندهی، هماهنگی و اجرای حمایت هدفمند و اثربخش با حداکثر سودآوری در حوزه کسب و کارهای خلاق و نوآورانه بانوان و نیز هدفمندسازی حمایت ها از تجاری سازی محصولات و خدمات کسب و کارهای بانوان با رویکرد فراهم سازی بستر رقابت پذیر نمودن تولیدات و خدمات از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..