ارزیابی تولیدی‌های شن و ماسه به صورت ماهانه

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد: انجمن شن و ماسه، با مسئولیت اداره کل استاندارد، هر ماه توسط تولیدی‌های شن و ماسه استان یزد ارزیابی و رتبه بندی می‌شوند.

به گزارش یزدی نیوز محمد رضا بشیری گفت: با توجه به صورتجلسه کارگروه مصالح با موضوع ساماندهی معادن شن و ماسه در سطح استان مقرر شد هر ماه توسط انجمن شن و ماسه و با مسئولیت اداره کل استاندارد تولیدی‌های شن و ماسه استان ارزیابی و رتبه بندی گردند.

وی اظهار داشت: گزارش‌های ارسالی پس از تصویب در جلسه شورای فنی استان توسط اداره کل استاندارد به دستگاه‌های ذی ربط و سایر بهره برداران اعلام می‌شود.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در ادامه با توجه به همکاری اداره کل استاندارد و انجمن شن و ماسه در رتبه بندی تولیدی‌های شن و ماسه، خواستار ارائه گزارش رتبه بندی مذکور برروی وب سایت اداره کل استاندارد برای دسترسی عموم شد.

در همین زمینه انجمن شن و ماسه اعلام نمود که سامانه جدیدی را به منظور ساماندهی و رتبه بندی شن و ماسه و بتن آماده استان راه اندازی نموده و از اول اسفند ماه سال جاری در سطح استان اطلاع رسانی خواهند نمود.

بشیری اظهار داشت: با توجه به وجود تولیدی‌های غیر استاندارد شن و ماسه و بتن آماده در سطح استان، و ضرورت برخورد قانونی با تولیدی‌های غیراستاندارد مقر شد اداره کل استاندارد با همکاری اداره کل صمت برخورد قانونی با تولیدی‌های شن و ماسه فاقد استاندارد بعمل آورد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..