هفت آموزشگاه بافق پایلوت اجرای طرح مدرسه کانون تربیتی محله شدند

رئیس آموزش و پرورش بافق: با اجرای طرح مدرسه کانون تربیتی محله، فاصله بین آموزش‌های مدرسه و نیاز‌های جامعه کاهش می‌یابد.

به گزارش یزدی نیوز، محمد رضا قاسم زاده در نشست تببین طرح مدرسه کانون تربیتی محله به تشریح این طرح پرداخت و شناسایی ظرفیت مدرسه، محله و نهاد‌ها و همچنین تعامل آن‌ها با یکدیگر را جزء اهداف اصلی این طرح بیان کرد و افزود: گروه‌های همیار متشکل از مدیر، رییس انجمن اولیا و مربیان مدرسه، نماینده معلمان و نمایندگانی از نهاد‌های نزدیک به آموزشگاه است که باید طبق دستور العمل‌های این طرح به شناسایی و بررسی ظرفیت‌های محلی بپردازند.

وی هفت آموزشگاه شهرستان را جز پایلوت این طرح در شهرستان عنوان کرد و افزود : از الزامات و اهداف روشن این طرح اجرای صحیح برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر دانش آموزان است که این امر با تعامل محله و مدرسه تحقق می‌یابد.

قاسم زاده گفت : این طرح چهار نوبت در طول سال تحصیلی اجرا می‌شود و کار‌های تربیتی اجرا شده مدرسه در محله و کار‌های تربیتی اجرا شده محله و ارگان‌ها در مدرسه نیز پیاده می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش بافق با اشاره به راهکار هفت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: طرح مدرسه کانون تربیتی محله یکی از برنامه‌های راهبردی برای تربیت دانش آموز تمام ساحتی است و باید زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات محله فراهم شود.

قاسم زاده مدرسه را به عنوان کانون تربیتی محله قلمداد کرد و افزود: از طریق آموزش‌هایی که دانش آموزان در این طرح کسب می‌کنند فاصله بین آموزش‌های مدرسه و نیاز‌های جامعه کاهش می‌یابد و دانش آموز را در ارتباط با مسائل اجتماعی به سرمنزل مقصود می رساند.

وی گفت: با مشارکت نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی در قالب این طرح، بسیاری از مطالبات مدرسه نیز از سوی اهالی محله و مدرسه محقق می‌شود و همچنین اجرای صحیح این طرح به برقراری ارتباط فرهنگی بین مدرسه و محله کمک شایانی می‌کند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..