پرداخت اجاره مسکن به ۱۲۱۵ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۷ میلیون تومان کمک هزینه اجاره مسکن به ۱۲۱۵ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد پرداخت شد.

به گزارش یزدی نیوز، جمال پور گفت: مددجویان تحت حمایت این نهاد از پرداخت هزینه‌های انشعاب برای یک‌مرتبه معاف هستند.

 

وی افزود: در این مدت ۲۹۱ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد از پرداخت هزینه انشعاب برق، آب، گاز، فاضلاب، گواهی پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری معاف شدند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد ادامه داد: ۹۹ مورد معافیت مربوط به آب و فاضلاب، ۷۹ مورد برق، ۹۳ مورد انشعاب گاز، هشت مورد عوارض شهرداری و ۱۲ مورد گواهی پروانه ساختمانی بوده است.

سال گذشته ۵۸۵ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد از پرداخت هزینه انشعاب برق، آب، گاز، فاضلاب، گواهی پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری معاف شدند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..