تداوم همدلی ها در اشکذر

همزمان با شهادت حضرت فاطمه رزمایش مواسات و کمک مومنانه در حسینیه حاج سید اسماعیل اشکذر برگزار شد.

به گزارش یزدی نیوز مسئول هیئت فاطمیه اشکذر با بیان اینکه تاکنون سه مرحله از رزمایش مواسات و کمک مومنانه با همت اعضای هیئت فاطمیه اشکذر تهیه شده، گفت: در مرحله سوم از این رزمایش تعداد ۲۰۰ بسته معیشتی آماده شده است.
میردهقان افزود: ارزش ریالی ۲۰۰ بسته معیشتی بالغ بر ۱۴۰ میلیون تومان بوده که در بین افراد نیازمند و آسیب دیدگان از ویروس منحوس کرونا در سطح شهر اشکذر توزیع خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..