برای اولین بار در کشور؛

بهره‌برداری تجهیزات تله‌متری برق ایران به “دیسپاچینگ” یزد واگذار شد

برای اولین بار در کشور بهره‌برداری از تجهیزات تله‌متری طرح مرکز جدید دیسپاچینگ ملی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران به دیسپاچینگ منطقه یزد واگذار شد.

«سید عباس حسینی» سرپرست امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق منطقه‌ای یزد در نشست مشترکی که به همین منظور با شرکت مدیریت برق ایران برگزار شد، ضمنتاکید بر همکاری و تعامل بیش از پیش، وحدت رویه و انضباط کاری در بخش شبکه اسکادا، تلاش در جهت افزایش شاخص‌های رویت‌پذیری، بهبود کیفیت اطلاعات و تسریع در رفع مشکلات و چالش‌ها را خواستار شد.

«هاشم حیدری» مسئول گروه اسکادا و تله متری شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز در توضیح پروتکل کانورتر که بیشترین بخش تجهیزات یاد شده را شامل می شود، بیان کرد: پروتکل کانورترها وظیفه تغییر پروتکل را بر عهده داشته و خروجی پروتکل پایانه‌های راه دور را به پروتکل مورد نظر تبدیل کرده و مرکز جدید دیسپاچینگ ملی بر اساس آن اطلاعات ایستگاه‌ها را دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: یکسان‌سازی فرمت مستندات با فرمت مورد تایید مدیریت شبکه برق ایران برای اعمال تغییرات و توسعه ایستگاه‌ها از مزایای این طرح بود که به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در انجام امور مرتبط با نگهداری تجهیزات تله متری شرکت برق منطقه‌ای یزد اجرا شده است.

به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، حیدری همچنین بیان کرد: دیسپاچینگ منطقه یزد، اولین دیسپاچینگ منطقه‌ای است که واگذاری تجهیزات تله متری طرح مرکز جدید دیسپاچینگ ملی به آن انجام می‌شود و این موضوع نشان از توانمندی و تخصص بالای کارشناسان فنی شرکت برق منطقه‌ای یزد است.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..