بازرس جامعه حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی کشور:

منتظر واگذاری اختیارات برای تدوین چشم‌انداز این بخش هستم

جامعه حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور با برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره رسماً تشکیل و رئیس دفاتر خدمات مسافرتی یزد به عنوان بازرس این جامعه حرفه‌ای انتخاب شد.

«محمدحسن سرداری» رئیس دفاتر آژانس‌های خدمات مسافرتی یزد که  به عنوان بازرس جامعه حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی کشور انتخاب شد، اظهار کرد: این جامعه حرفه‌ای با هدف انتخاب تشکلی یک‌دست در حوزه انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه تشکیل شد.

وی با بیان این که منتظر واگذاری اختیارات هستیم، گفت: پس از صدور مجوز و اساسنامه مربوطه مورد تایید وزارت میراث فرهنگی و اختیارات حوزه گردشگری، چشم‌انداز خودمان را تدوین و اجرایی خواهیم کرد.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..