گزارش تصویری از وضعیت تابلوهای درون شهری یزد

چندماه قبل شهرداری در طرحی به ساماندهی تابلوها اصناف و خدمات در شهر یزد پرداخت. فاطمه پرسیان به عنوان عکاس بعد از گذشت چند ماه از  این طرح پرحاشیه به سراغ معابر رفته است. گزارش تصویری از وضعیت تابلوها در سطح شهر را ببنید

بخش نظردهی بسته شده است..