بهره گیری مناسب شرکت های یزدی از فرصت تحریم برای توسعه تولیدات و تکنولوژی بومی

استاندار یزد در همایش برگزیدگان پژوهش و فناوری استان با بیان اینکه می‌توان به تحریم ها به دید فرصتی برای شکوفایی شرکت های بومی نگاه کرد افزود : شرکت های یزدی به خوبی توانستند از این فرصت برای توسعه تولیدات بومی و استفاده از توان تکنولوژی داخلی بهره گیرند.

به گزارش یزدی نیوز، دکتر طالبی در همایش برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری استان که در محل دانشگاه یزد برگزار شد، با اشاره اجرای برنامه های خوب و متنوع در هفته پژوهش و تعامل دستگاه های مختلف برای اجرای این برنامه ها عنوان کرد : تعمیم بحث پژوهش به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه، مستلزم همین تعاملات و همکاری های جمعی است.
وی افزود : با این همکاری و تعامل در بخش های دولتی و خصوصی می‌توان جامعه را بهره مند از پژوهش کرده و روح پژوهش را در جامعه دمید.
استاندار ادامه داد : این رویکرد ها و تعاملات می‌تواند با حرکت در راستای اولویت ها و سیاست های استان از جمله تحقق اقتصاد دانش بنیان تداوم یابد.
وی با بیان اینکه پیوند بین شرکت های پژوهشی، دانشگاه و بخش خصوصی می‌تواند باعث تحرک بهتر در سطح استان شود افزود : یزد استانی برخوردار از شاخص های خوب اقتصادی و صنعتی و ظرفیت های علمی و دانشگاهی و همچنین شرکت های موفق در حوزه علم و فناوری است.
استاندار افزود: شرکت های حوزه علم و فناوری می‌توانند پیوند مناسبی بین حوزه اقتصاد و صنعت استان و ظرفیت های علمی و دانشگاهی ایجاد کنند.
وی با اشاره به پیشتاز بودن استان در شاخص های اقتصادی و صنعتی گفت : این پیشتازی نشان از توانایی استان برای سرآمد شدن در حوزه پژوهش و تامین نیازهای بخش های مختلف استان از طریق اقدامات پژوهشی داشته و محدودیتی برای کارهای پژوهشی در استان وجود ندارد.
دکتر طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه می‌توان به تحریم ها به دید فرصتی برای شکوفایی شرکت های بومی نگاه کرد افزود : شرکت های یزدی به خوبی توانستند از این فرصت برای توسعه تولیدات بومی و استفاده از توان تکنولوژی داخلی بهره گیرند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه یکی از نیازهای ضروری کشور پرداختن به پژوهش در بدنه آموزش و پرورش و ترویج آن در بین دانش آموزان است تاکید کرد: آموزش و پرورش باید دانش آموزانی با روحیه پرسشگری و پژوهش محوری تربیت کند.

منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..