با حکم استاندار یزد؛

شهردار مجومرد منصوب شد

با حکم "محمدعلی طالبی" استاندار یزد، "سیدهادی حسینی" به‌ سمت شهردار مجومرد منصوب شد.

به گزارش یزدی نیوز، متن حکم استاندار یزد به شرح زیر است:

جناب آقای سیدهادی حسینی

سلام علیکم

به استناد تبصره ذیل ماده ۵ دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر به موجب این حکم از تاریخ صدور برای مدت قانونی به سمت “شهردار مجومرد” منصوب می شو‌ید.
انتظار می‌رود در جهت نیل به الگوی ایرانی- اسلامی شهر، همه تلاش خود را در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، مصر‌وف آبادانی آن دیار در حوزه های مختلف عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نمایید.
بد‌یهی است در این مسیر، جلب مشارکت مردم، همکاری و تعامل با مسئولان محلی و دستگاه‌های ذیربط استانی و نیز حفظ و حراست از اموال عمومی، تقویت پاسخگویی و ارتقا شفافیت در فعالیت‌های شهرداری مورد تاکید اینجانب می باشد.
توفیق جنابعالی را در ایفای مسئولیت های محوله با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی از پروردگار متعال خواهانم.

منبع:استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..