استاندارد اجباری برای آسانسور‌های هیدرولیک

اجرای استاندارد آسانسور‌های هیدرولیک، از ابتدای اردیبهشت سال آینده در تمامی بخش‌های عمومی و خصوصی جامعه اجباری می‌شود.

به گزارش یزدی نیوز، مدیرکل اداره استاندارد استان یزد گفت: در گذشته استفاده از آسانسور بیشتر مخصوص بیمارستان ها، مراکز درمانی و تجاری بزرگ، شرکت‌ها و دوایر دولتی و خصوصی و همچنین برج‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه بوده است، ولی امروزه استفاده از این وسیله مفید و ایمن عمومیت بیشتری یافته و حتی دربرخی از مناطق روستایی و ساختمان‌های یک طبقه نیز رایج شده است، که دارا بودن تاییدیه ایمنی معتبر برای ادامه کار، امری ضروری به حساب می‌آید.

محمدرضا زارع بنادکوکی ادامه داد: در استان یزد همانند دیگر مناطق کشور، در کنار نصب آسانسور‌های کششی، استفاده از آسانسور‌های هیدرولیک نیز بسیار رایج می‌باشد، که دریافت تاییدیه ایمنی برای آسانسور‌های هیدرولیک نیز، بر مبنای تاریخ صدور پروانه و یا سایر مجوز‌های قانونی برای ساختمان، از ابتدای اردیبهشت سال آینده به صورت اجباری به اجرا درمی آید.

این مسئول تاکید کرد: هم استانی‌های عزیز در نظر داشته باشند، با توجه به اهمیت ایمنی و اطمینان استفاده از آسانسور، اخذ تأییدیه ایمنی برای آسانسور‌های نصب شده در ساختمان‌های تازه احداث، الزامی است، چرا که صدور گواهی پایان کار برای بنا و ساختمان، منوط به ارائه تأییدیه آسانسور به شهرداری هاست.

مدیر کل اداره استاندارد استان یزد یادآور شد: اعتبار تأییدیه‌های ایمنی صادر شده برای آسانسورها، یک ساله است و انجام بازرسی و اخذ تأییدیه ادواری به منظور اطمینان از تداوم شرایط ایمن در آسانسور امری ضروری است، ضمن این که مسئولیت اخذ تأییدیه ادواری، با مالکان، مدیران و ساکنین ساختمان هاست.

زارع بنادکوکی گفت: هم استانی‌های عزیز می‌توانند هنگام استفاده از آسانسور به شناسه نصب شده در داخل کابین توجه کرده و کد ۱۰ رقمی موجود را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند، تا از اصالت شناسه و صحت عملکرد آسانسور مطمئن شوند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..