در جلسه کانون تفکر اقتصاد مطرح شد؛

هزینه آلودگی هوای یزد توسط صنایع پرداخت شود

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد گفت:مردم نباید هزینه آلودگی هوا توسط صنایع را بدهند بلکه باید از جیب صنایع آلاینده پرداخت شود و ناتوانی در شناسایی صنایع آلاینده نشان از ضعف مدیریت استان است.

به گزارش یزدی نیوز، کاظم یاوری در جلسه کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد، حمایت از مشاغل غیر رسمی و صنعت گردشگری را راهکاری مناسب برای حل ناعادلانه توزیع درآمد ندانست و اظهار داشت: ورود به این مسائل کلی گویی است و راهکار نیست بنابراین باید به دنبال راهکار عملی باشیم تا مسئول یا سیاست‌گذار به طور مشخص بداند در این زمینه چه کاری باید انجام دهد.

وی بر اساس تجربه و راهکارهای کشورهای جهان در توزیع مناسب درآمد به تشریح راهکارهای پیشنهادی خود پرداخت و افزود: به این راهکارهای پیشنهادی نباید به عنوان ابزاری که بخواهد به سرعت توزیع درآمد را بهبود ببخشد نگاه کرد بلکه کارهایی است که می‌توان با مجوز استان و تعیین سازوکار مشخص برای هرکدام بخشی از وضع توزیع درآمد را در استان بهبود بخشید.

یاوری با اشاره به صنایع با آلایندگی زیاد در استان که مسائل زیست محیطی را در بردارند عنوان کرد: صنایع آلاینده در یزد که امکان جابه‌جایی یا تعطیل شدن آنها به علت آلوده کردن هوا یا آب وجود ندارد، می‌توانند طی سازوکاری که توسط استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین می‌شود بر اساس مجوز فروش و به عنوان حق آلودگی، بخشی از درآمد خود را به طبقات محروم جامعه اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: مردم نباید هزینه آلودگی هوا توسط این صنایع را بدهند بلکه این باید از جیب صنایع آلاینده پرداخت شود و اگر استان نتواند صنایع آلاینده را مشخص و هزینه آلودگی را از آنها دریافت کند نشان از ضعف مدیریت استان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با اشاره به اینکه معمولاً در زمان‌های تشدید تورم شدید و افزایش نرخ ارز به شدت باز توزیع ثروت خواهیم داشت، گفت: در این شرایط عده‌ای به شدت متضرر شده و عده‌ای دیگر سود می‌برند. با این حساب در تمام دنیا جلوی تجارت و صادرات گرفته نمی‌شود ولی می‌توان منافع حاصل از تجارت را بازتوزیع کرد.

وی افزود: کسانی که صادرات می‌کنند باید مالیاتی نیز برای بازتوزیع به نفع افراد متضرر یا کسانی که از این روند صادرات نفعی نمی‌برند، پرداخت کنند.

یاوری در ادامه از معافیت‌های مالیاتی برای تخصیص به طبقات پایین جامعه، هزینه مسائل زیست محیطی گفت و اضافه کرد: با پرداخت بخشی از هزینه ظروف پلاستیک و مواد غیر بازیافتی، ایجاد فروشگاه‌های دولتی برای تامین پوشاک افراد بی بضاعت از طریق همکاری مردم و تحویل لباس‌های مستعمل، سخت کردن شرایط مهاجرت داخلی و خارجی به استان و پرداخت هزینه‌های دریافتی به نفع افراد محروم جامعه می‌توان در توزیع درآمد استان نقش موثری داشت.

وی اظهار داشت: اگر واقعاً به دنبال خلق درآمد برای طبقات محروم هستیم یکی از راه‌های رسیدن به آن همین راهکارهای گفته شده است.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..