دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد:

توزیع درآمد در یزد دچار بیماری مهلک است

دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با بیان اینکه درآمد سرانه استان یزد در ۹سال اخیر ثابت مانده گفت: آمارهای رسمی و شواهد میدانی نشان می‌دهد که توزیع درآمد از سرانه درآمد وضع بدتری دارد.

به گزارش یزدی نیوز، حبیب انصاری سامانی،  در نشست کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد اظهار داشت: تورم و نرخ بیکاری در سال‌های اخیر و قبل از ضعیف شدن ضریب جینی، روند تخریبی خود را آغاز کرده بودند که این عامل نشان از ضعیف شدن توزیع درآمد در استان دارد.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۴ بهترین شرایط توزیع درآمد در استان یزد وجود داشته و در سالهای بعد، این روند تغییر کرده و ضریب جینی در استان بسیار ضعیف شده است.

انصاری سامانی در بیان محتوای بیانیه توزیع درآمد با اشاره به اینکه چه کارهای حمایتی از سوی دولت و نهادهای حمایتی صورت گرفته، خواستار به روز رسانی آمارها در این زمینه شد.

وی در مورد شناسایی عوامل موثر در توزیع درآمد اظهار داشت: عواملی را که در دنیا بر توزیع درآمد موثر شناخته شده و سابقه طولانی دارند می‌توان با دیتاهایی که از آنها موجود است شناسایی کرد.

دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با اشاره به اینکه تورم توانسته است مانند بیکاری در برخی از مناطق کشور فشارها و مشکلات بیشتری ایجاد کند، افزود: تورم فشار بیشتری را به طبقه‌های کم درآمد وارد کرده همچنین در گروه‌های مختلف خوراکی‌ها که نیاز ضروری خانوارها هستند، تاثیراتی گذاشته است.

انصاری با بیان اینکه درآمد سرانه استان یزد در ۹ سال اخیر تقریباً ثابت باقی مانده است، اظهار داشت: آمارهای رسمی و شواهد میدانی از وضعیت مردم در کوچه و بازار نشان می‌دهد توزیع درآمد در استان یزد وضعیت بدتری را دارد.

وی گفت: در شرایط حاضر منحنی درآمد سرانه و توزیع درآمد به گونه‌ای است که درآمد سرانه پیوسته درجا زده و توزیع درآمد تخریب و بدتر شده است.

انصاری در پیش بینی آینده رشد اقتصادی بیان داشت: اگر هیچ رشدی وجود نداشته باشد شاید شرایط توزیع درآمد روند خودش را ادامه دهد که در نتیجه به یک اقتصاد کاملاً طبقاتی دو طبقه‌ای شامل قشر مرفه و محروم می رسیم و در این حالت دیگر طبقه متوسطی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: اگر به نداشتن نوسانات رشد این را اضافه کنیم که دسترسی‌های رانتی عده‌ای در اقتصاد منجر به این می‌شود که نه تنها درجا نزنیم بلکه آن عده درآمد و ثروت را از دست طبقه پایین بیرون آورده و تقدیم طبقه بالا کنند. این دقیقاً کاری بوده که درچند سال اخیر اتفاق افتاده است. باید این موضوع بتواند راهکاری بدهد که چگونه بشود جلوی این کانال‌ها ورانت‌ها را گرفت.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..