به دام انداختن مار در منزل مسکونی

یک حلقه مار خطرناک که با ورود به منزل مسکونی برای ساکنان آن رعب و وحشت ایجاد کرده بود، با کمک آتش نشانان به دام انداخته شد.

به گزارش یزدی نیوز،  پس از تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر ورود یک حلقه مار خطرناک به منزل مسکونی، بلافاصله ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه پنج را به محل مورد نظر در بلوار نواب صفوی کوچه فرهاد اعزام کرد.

آتش نشانان با رعایت کامل اصول حفاظتی و ایمنی با استفاده از ابزار ویژه این مار را صید کردند و آرامش را به ساکنان منزل که دچار نگرانی و ترس شده بودند، بازگردانند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..