برخورد با دفع غیر فنی فاضلاب‌های بافت جهانی یزد در قنوات

مدیر امور آب و فاضلاب یزد هشدار داد: با دفع غیر فنی فاضلاب‌های بافت جهانی یزد در قنوات برخورد می‌شود.

به گزارش یزدی نیوز محمد مروتی از لزوم تامین اعتبار برای اجرای شبکه فاضلاب بافت تاریخی و جهانی یزد خبر داد و گفت: تا زمان اجرای کامل طرح شبکه فاضلاب، با دفع غیر فنی و دور از مسائل زیست محیطی فاضلاب‌های بافت تاریخی در قنوات برخورد جدی و قانونی شود.

وی با بیان این که هر چه زودتر باید نسبت به ایجاد شبکه فاضلاب در بافت جهانی یزد اقدام شود، گفت: بافت تاریخی و جهانی یزد به علت اهمیتی که به واسطه ثبت در فهرست جهانی یونکسو دارد، باید حفظ شود و تمام ارگان‌ها در قبال حفظ آن مسئول هستند.

مروتی افزود: شرکت آب و فاضلاب یزد نیز در این راستا احساس مسئولیت داشته و فاز مطالعات فاضلاب این بخش از شهر را آغاز کرده است، اما اجرای آن نیازمند مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری، استانداری و صاحبان مجموعه‌ها در قالب تهیه بسته‌های مشارکتی است.

مدیر امور آب و فاضلاب یزد با بیان این که متاسفانه از گذشته تاکنون فاضلاب بسیاری از مجموعه‌ها و هتل‌ها و سکونتگاه‌ها که تعداد قابل توجهی هستند به قنوات متصل بوده است، گفت: دفع غیرفنی و دور از مسائل زیست محیطی فاضلاب‌ها و تخلیه آن‌ها در قنوات مشکلی است که خطر فروریختن بافت تاریخی را به همراه دارد و باید تا زمان اجرای طرح شبکه فاضلاب، با این مسئله برخورد جدی و قانونی شود.

وی افزود: اخیرا به واسطه کرونا و محدودیت کاهش ورود گردشگران به یزد، حجم فاضلاب‌ها نیز در این بافت کاهش یافته است.

مروتی در مورد طرح ایجاد شبکه فاضلاب بافت تاریخی نیز تصریح کرد: عملیات مطالعات و پژوهش در رابطه با شبکه فاضلاب بافت تاریخی یزد با استفاده از مشاور آغاز شده و حدود یکسال زمان برای تهیه نقشه‌های اجرایی آن لازم است.

وی با بیان این که تا پایان سال آینده می‌توانیم در بافت تاریخی تعدادی از نقشه‌های اجرایی را تهیه کنیم، تاکید کرد: مسئله بعدی برای اجرای این طرح، تامین اعتبار است.

مدیر امور آب و فاضلاب یزد با تاکید بر بالا بودن هزینه این طرح، گفت: در شرایط فعلی کشور و در نبود اعتبارات، این طرح هزینه‌بر شاید بالغ بر چند صد و شاید هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد که در صورت تامین اعتبار می‌توان برای اجرایی شدن آن اقدام کرد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

بخش نظردهی بسته شده است..