مدیر کل کمیته امداد یزد مطرح کرد؛

نیازسنجی و توان‌سنجی مددجویان یزدی در مسیر خدمت‌رسانی

مدیر کل کمیته امداد استان یزد گفت: رویکرد این نهاد استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان‌سنجی مددجویان برای افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی اقشار نیازمند است.

«محمد شجاعان» با اشاره به تلاش مستمر کمیته امداد برای مردمی شدن فعالیت‌های مربوط به انجام حمایت‌های مادی و معنوی از نیازمندان، گفت: رویکرد این نهاد استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان سنجی مددجویان برای افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی اقشار نیازمند است.

وی با تأکید بر توجه ویژه کمیته امداد به ارائه خدمات معوض به‌جای بلاعوض، افزود: رویکرد این نهاد استقرار کامل نظام نیازسنجی و توان سنجی مددجویان برای افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی اقشار نیازمند است.

مدیر کل کمیته امداد استان با بیان این که ۴۸ هزار مددجو در قالب ۲۳ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد هستند، ادامه داد: توانمندسازی فکری، فرهنگی و اقتصادی مددجویان با تأکید بر اشتغال، پایدارسازی مشاغل و افزایش درآمد طرح‌های اشتغال از جمله رویکردهای مهم و اساسی این نهاد است.

وی تصریح کرد: شناسایی و معرفی افراد مستعد اشتغال تحت حمایت در بازه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال برای توانمندسازی و بهره‌مندی از خدمات اشتغال و خودکفایی در سال جهش تولید با قوت در حال اجرا است.

به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، شجاعان گفت: بهره‌گیری از مشاوران اشتغال برای ایجاد انگیزه و روحیه کسب‌ و کار در مددجویان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و کاهش اتکای آنان به کمیته امداد، تعامل با مراکز نیکوکاری در خصوص شناسایی افراد نیازمند مستعد اشتغال برای بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال این نهاد نیز در حال انجام است.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..