رئیس سازمان مدیریت یزد خبر داد

تصویب برنامه توسعه روستایی ۴ شهرستان‎ یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد از تصویب برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ۱۹ روستای منتخب در شهرستانهای ابرکوه، اشکذر، بافق و بهاباد خبر داد.

«سید مجتبی حسینی پور» در پایان جلسه کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: این برنامه ها در اجرای تکلیف قانونی مندرج در جزء یک بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه و با مساعدت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مباحث توسعه روستایی تدوین شده و به تصویب کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان رسید.

وی افزود: در راستای ایجاد نظام یکپارچه در تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی و کاهش و یا حذف فعالیت های موازی در حوزه تدوین برنامه توسعه روستایی تاکنون برای ۹۰ روستای منتخب استان برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تهیه شده و تا پایان سالجاری برای ۴۵روستای استان برنامه مزبور تهیه خواهد شد.

وی همچنین هدف از تدوین این برنامه ها را شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی، ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جـایگـاه روستـاها در اقتصاد مـلی و در نهایت ایجاد بستـر لازم برای شکـوفایـی و پیـشرفـت عدالـت محـور روسـتاها در قالب تحـقق سیاسـتهـای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه کشور ذکر کرد.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان خاطرنشان کرد: کلیه اقدامات و فعالیتهای لازم الاجرا در شهرستانهای یاد شده، در چارچوب اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی صورت خواهد گرفت .

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار و با اولویت روستاهای بزرگ و پرجمعیتی که کارکرد روستایی خود را حفظ کرده اند؛ تدوین و ابلاغ می‌شود.

منبع:ایسنا یزد

بخش نظردهی بسته شده است..