سخنگوی شورای شهر یزد:

توسعه افقی یزد به دلیل تفکیک غیرمنطبق با طرح تفضیلی رخ داده است

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد گفت: توسعه افقی یزد به دلیل تفکیک غیرمنطبق با طرح تفضیلی رخ داده است.

به گزارش یزدی نیوز حمیدرضا قمی در نشست کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد اظهار داشت: در تصویربرداری هوایی از سطح شهر یزد، مشخص است که پلیس ساختمان در مناطق پردغدغه برای جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه شروع به کار کرده است.

وی، یکی از دلایل معضلات ساخت و سازهای بدون پروانه را تفکیک غیر منطبق بر طرح تفصیلی و خارج از محدوده آن دانست و افزود: در مناطق حسن آباد و بلوار جمهوری تفکیک غیر اصولی توسط زمین داران بزرگ زیاد شده که روند غیرمعمول، غیر استاندارد و غیر قانونی توسعه افقی شهر یزد نیز حکایت از این موضوع دارد.

عضو شورای شهر یزد عنوان کرد: تسهیل فرآیند صدور پروانه ساخت، منوط به همکاری نظام مهندسی ساختمان است و در این صورت، وضع به جایگاه صحیح خود بر خواهد گشت.

قمی همچنین با تاکید بر اینکه هرچه عوامل دخالت انسانی در فرآیند صدور پروانه بیشتر شود، شائبه های دخالت افراد در انتخاب متقاضی بیشتر می شود، گفت: فرایندی که شهرداری تعریف کرده است فراتر از روندی است که سازمان نظام مهندسی می گوید.

وی ادامه داد: دیگر شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان دخالتی در این امر ندارند و قدرت انتخاب به متقاضی داده می شود و همه می توانند از این سیستم مشترک استفاده کنند.

قمی گفت: اینکه مردم سواد رسانه ای یا دانش ساخت و ساز را نداشته باشند درست است و اگر در شهرداری میزان اطلاعاتی که در اختیارشان گذاشته می شود به اندازه کافی باشد و انتخاب نیز با خود متقاضی باشد، حجت بر شهرداری تمام است و به مرور فرهنگ این روند در بین مردم جای می گیرد.

وی اظهار داشت: کانون تفکر شهر هوشمند می خواهد بین دو سازمان فرآیند اطلاعات تعریف کند؛ اما با دادن اطلاعات آنها به یکدیگر، این معضل تمام نمی شود بلکه شهرداری می گوید ما اطلاعات را در اختیار مردم می گذاریم و سازمان نباید در روند انتخاب ناظر دخالت کند و شهرداری آمادگی انجام این فرآیند را دارد.

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..