بر اساس جدیدترین نتایج اعلام ‌شده؛

دانشگاه یزد در ردیف ۳۶ دانشگاه برتر «یو. اس. نیوز» قرار گرفت

بر اساس اعلام آخرین نتایج رتبه بندی موسسه «یو. اس. نیوز»، دانشگاه یزد در بین ۳۶ دانشگاه حائز رتبه بندی در این موسسه قرار گرفت و بین دانشگاه‌های غیرپزشکی ایران نیز به رتبه ۱۳ دست یافت.

 

به گزارش یزدی نیوزبه نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، این نظام به رتبه‌بندی پیرامون هزار و ۵۰۰ مؤسسه برتر از بیش از ۸۰ کشور پرداخته و تنها مؤسسه‌هایی در این نظام ارزیابی می‌شوند که دست‌کم هزار و ۲۵۰ مقاله در پنج سال گذشته در نمایه‌نامه وب آو ساینس داشته باشند.

داده‌های ارزیابی این سنجش‌ها با همکاری شرکت کلاریویت آنالیتیکس به عنوان ناشر پایگاه اینسایتس گردآوری و توسط موسسهU.S.News ارزیابی می‌شود.

این رتبه بندی بر اساس شاخص‌هایی همچون آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار همة استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات با کیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات با کیفیت، شمار همکاری جهانی، شمار همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت برای ارزیابی دانشگاه‌ها بهره می‌گیرد.

به گفته مدیر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه یزد، با توجه به شاخص‌های اعلام شده در این رتبه بندی و همچنین شاخص‌های موجود در نظام‌های رتبه بندی دیگر، کیفیت فعالیت پژوهشی و انتشارات مقالات علمی با درصد ارجاع مقاله حائز اهمیت است که این مهم می‌بایست برای ارتقا رتبه دانشگاه‌های یزد در نظام‌های رتبه بندی مورد توجه اعضای محترم هیأت علمی و نیز برنامه ریزی مسؤولین دانشگاه قرار گیرد.

در جدول ذیل نتایج رتبه‌بندی دانشگاهای ایران اعم از دانشگاه‌های پزشکی در ردیف‌های آبی و غیر پزشکی را نشان می‌دهد.
در این رتبه بندی دانشگاه یزد در میان دانشگاه‌های غیر پزشکی کشور حائز رتبه ۱۳ شده است.

Rank

University Name

۱

University of Tehran

۲

Islamic Azad University

۳

Tehran University of Medical Sciences

۴

Isfahan University of Technology

۵

Babol Noshirvani University of Technology

۶

Sharif University of Technology

۷

Amirkabir University of Technology (AUT)

۸

Mashhad University Medical Science

۹

Tarbiat Modares University

۱۰

University of Tabriz

۱۱

Shiraz University

۱۲

Iran University Science & Technology

۱۳

Ferdowsi University Mashhad

۱۴

Shahid Beheshti University Medical Sciences

۱۵

Iran University of Medical Sciences

۱۶

Shahid Beheshti University Tehran (SBU)

۱۷

Isfahan University Medical Science

۱۸

University Kashan

۱۹

Tabriz University of Medical Science

۲۰

ِYazd University

۲۱

K. N. Toosi University of Technology

۲۲

Semnan University

۲۳

Shiraz University of Medical Science

۲۴

University of Guilan

۲۵

Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU)

۲۶

Kermanshah University of Medical Sciences

۲۷

Razi University

۲۸

Yasouj University

۲۹

University of Isfahan

۳۰

Sahand University of Technology

۳۱

Shahid Bahonar University of Kerman (SBUK)

۳۲

Imam Khomeini International University

۳۳

Mazandaran University Medical Sciences

۳۴

Shahrood University of Technology

۳۵

Shiraz University of Technology

۳۶

Urmia Universi

 

منبع:خبرگزاری مهر

بخش نظردهی بسته شده است..