یک اقدام مهم در جلوگیری از فساد در استان یزد:

واگذاری اراضی دولتی در استان یزد، الکترونیکی شد

صادقیان معاون استاندار یزد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از الکترونیکی شدن روند واگذاری اراضی دولتی خبر داد و گفت: برای اولین بار در استان اطلاعات اراضی واگذار شده برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی به روز رسانی شد.

محسن صادقیان در شورای برنامه ریزی استان  با ارایه گزارشی از اراضی واگذار شده دولتی در سال‌های گذشته افزود: اطلاعات موجود در بانک اطلاعات اراضی دولتی به ۲ دسته طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی و طرح های غیرکشاورزی تقسیم شده است.

صادقیان ادامه داد: سامانه مجامع آنلاین کشور( سماک ) برای الکترونیکی کردن روند واگذاری ها، تسریع در این فرآیند و ایجاد شفافیت، راه اندازی شده و تمام واگذاری ها برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی از طریق این سامانه انجام می شود و در گام اول اراضی واگذار شده برای طرح‌های غیرکشاورزی مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد برای این منظور کمیته ای در هر شهرستان( ۱۰ شهرستان) برای این پایش تشکیل و گزارش پیشرفت هرکدام از طرح‌ها اعلام شد.
صادقیان خاطرنشان کرد: تاکنون ۷۷۵ مورد واگذاری که سال های گذشته برای طرح های غیرکشاورزی و صنعتی واگذار شده  و از میزان پیشرفت فیزیکی کمی برخوردار بود، برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۳۳ ارجاع که از این تعداد ۱۰۲ مورد واگذاری، تعیین تکلیف و خلع ید شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد گفت: تعیین تکلیف زمین های واگذار شده سال‌های گذشته، ظرفیت بسیار خوبی برای استان است ‌زیرا تمام مراحل قانونی واگذاری و اخذ مجوزها طی شده است می‌توان این اراضی را برای متقاضیان جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن با مجوزهای اخذ شده قبلی واگذار کرد.

 

منابع استفاده شده:
روابط عمومی استانداری یزد

بخش نظردهی بسته شده است..