آغازطرح توسعه بیمارستان خاتم الانبیا (ص) ابرکوه

no-thumbs

مدیر بیمارستان خاتم الانبیا (ص) ابرکوه گفت : باتوجه به مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت ودرمان مبنی بر ارتقاء بیمارستان از 32 به 96 تختخوابی این طرح با زیر بنای دو هزار 500 مترمربع آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزمسلم حیدری پور اظهار کرد : برای ساخت این طرح بیش از ۳۰ میلیارد ریال بودجه اولیه از اعتبارات ملی اختصاص داده شده است.

وی افزود : طرح توسعه بیمارستان ابرکوه با توجه به نقشه ارائه شده توسط شرکت مشاور شامل بخش های NICU و ICU، درمانگاه تخصصی، بستری اطفال، بستری زنان و تاسیسات جدیداست که ساخته می شود.
حیدری ادامه داد : در این بخش های دیالیز ، اورژانس، اتاق زایمان، اتاق عمل، بخش آزمایشگاه و رادیولوژی و بخش اداری توسعه داده خواهد شد.
این مسوول با اشاره خدمات طرح تحول سلامت به مردم افزود : در پنج ماهه گذشته دوهزار و ۸۰ نفر بیمار در این بیمارستان و سه هزار و ۹۵۰ بیمار نیز دراورژانس بستری شدند که مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به بیماران تخفیف یارانه سلامت تعلق گرفته است.
مدیر بیمارستان خاتم الانبیا (ص) ابرکوه تصریح کرد : هم اکنون هفت پزشک متخصص جراحی عمومی، داخلی ، قلب ؛ بیهوشی ، زنان، اطفال و اعصاب وروان در این بیمارستان به بیماران خدمات ارائه می دهند .
منبع: ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..