تلفظ یزدی: سر خود وا کردن : خلاص شدن از چیزی
Friday - 2014 1 August
جمعه, 10 مرداد 1393
گروه‌های خبری