تلفظ یزدی: خَشونه بوزو بــِگزَ : از اینکه زنبور ما را نیش بزند خوشحال می شویم/ در مواقعی...
Monday - 2014 24 November
دوشنبه, 3 آذر 1393
گروه‌های خبری