تلفظ یزدی: كف پا هم نماليدن : كنار نيومدن
Friday - 2014 31 October
جمعه, 9 آبان 1393
گروه‌های خبری