تلفظ یزدی: پا خود کش، دس خود کش : پاهات/دستات را جمع کن.
Friday - 2015 27 February
جمعه, 8 اسفند 1393
گروه‌های خبری